L’edifici del Centre Excursionista Montclar està ubicat al C/ Capmany nº100 de Sant Feliu de Guíxols.

Disposa d’una planta baixa distribuïda en diferents espais: sala  Teatre, sala cafeteria (Kafeta), lavabos i secretaria. Trobem annexes, tant a la sala Teatre com a la cafeteria, un pati i els vestidors. Des de la planta baixa es pot accedir a una segona planta formada per una sala polivalent i la cabina de llums i so.

plànol.xls