La secció Espectacles del Centre Excursionista Montclar, C.E.M., està formada per un grup de persones interessades en fomentar les arts escèniques a les instal·lacions del Teatre del C.E.M.

Com a objectius ens proposem:

1- Potenciar la sala de teatre del C.E.M com a espai d’activitats culturals de la població de Sant Feliu de Guíxols.
2- Confeccionar una programació de forma continuada, ampliant l’oferta d’entreteniment i oci a la població de Sant Feliu de Guíxols.
3- Esdevenir un referent per totes les companyies d’espectacles interessades en donar a conèixer les seves obres dirigides al públic infantil.
4- Cobrir les necessitats d’oferta d’entreteniment i oci infantil, actualment, en el poble de Sant Feliu de Guíxols.
5- Formar un públic infantil i adult local interessat en potenciar les iniciatives generades i produïdes en el territori català.

"XICANA"

Contacte secció:

 
 
Segueix les activitats de la secció