1ers JOCS FLORALS
Centre Excursionista MONTCLAR

BASES JOCS FLORALS 2020 – PREMI LITERARI DE NARRATIVA I POESIA

 Totes les obres presentades han de complir les bases per ser acceptades al concurs.

Participants
Poden participar-hi totes les persones físiques que ho desitgin de qualsevol edat i procedència sempre que les obres s’ajustin a les premisses donades a les bases. S’establiran 3 categories d’edat: Infantil (fins a 11 anys), Juvenil (de 12 a 15) i Obert (la resta).


Tema

Les obres, tant de narrativa com de poesia, seran de contingut lliure.

Es valorarà la incorporació d’elements relacionats amb el medi natural i els valors de l’excursionisme, que poden estar inclosos a la trama o en poden ser el fil conductor.


Format

Les obres s’han de presentar en català independentment de quina sigui la nacionalitat i la residència de l’autor. Han de ser originals, personals, inèdits i no premiats ni presentats en altres concursos anteriors o vigents.

L’obra es presentarà telemàticament i en format “PDF”. La seva extensió serà com a màxim d’un foli dinA4 per una cara, en lletra Arial, mida 11.

En el PDF hi haurà de constar el títol i un pseudònim.


Tramesa

Les obres es podran fer arribar via correu electrònic a jocsflorals.montclar@gmail.com

En el títol del correu s’ha d’indicar Jocs Florals Montclar 2020.

En el cos del missatge s’ha d’indicar: nom i cognoms de l’autor, pseudònim, títol de l’obra, data de naixement, telèfon i adreça completa.


Termini d’admissió

El termini d’admissió d’obres s’obre el dia 1 de maig. I estarà obert fins el dia 10 de juny 2020 a les 00:00h de la nit. Després d’aquest moment no s’acceptaran més obres per la participació del concurs.


Premis

De cada categoria es triarà un/a guanyador/a i un accèssit. Per al/la guanyador/a de cada categoria es farà entrega d’un val de la llibreria La Guineu, de: 20€ per a infantil, 30€ per a juvenil i 50€ per a obert.

I es farà entrega de samarretes del C.E. Montclar per a guanyadors i accèssits.


Jurat

Ni el jurat ni l’organització mantindrà correspondència ni contacte amb els concursants, així com tampoc es mantindrà el contacte del seguiment del premi fins que es faci pública la decisió i veredicte final del jurat.

El jurat inclourà experts en camps de literatura com docents i escriptors locals.

La composició d’aquest no es farà pública fins al mateix dia de la concessió del premi.

El premi, que es podrà declarar desert, s’atorgarà a aquella obra que per majoria de vots del jurat, se’n consideri mereixedora.

El jurat valorarà la reflexió, l’originalitat, les habilitats lingüístiques, l’expressivitat i la qualitat literària.

Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat segons el seu criteri.

L’organització del concurs es reserva el dret de publicar l’obra a la seva web i entrarà a formar part del seu arxiu. El centre excursionista Montclar pot publicar les obres premiades mitjançant plataformes periodístiques i virtuals.


Veredicte i lliurament de guardons

El presentació del veredicte i entrega de premis tindrà lloc el al Centre Excursionista Montclar en el decurs de la celebració del dia del soci 2020 (data per confirmar). En cas de que el confinament s’allargui més d’1 mes després de finalitzar el termini d’admissió, es celebrarà una gala virtual dels JOCS FLORALS 2020 – PREMI LITERARI DE NARRATIVA I POESIA.

 

 DIRECCIÓ:


c/Antoni de Capmany, 100
Sant Feliu de Guíxols

CONTACTE:


c.e.montclar@gmail.com

FEDERACIONS/MEMBRE:


feecfederacion catalana ciclismo logo 2011 fedcat blanc

Segueix-nos: facebook montclar centre excursionistainstagram montclar centre excursionista